فساد در آخرالزمان -فساد قبل ظهور

  • از

آیا درست است که در آخرالزمان به طور کلی جهان به فساد کشیده شده و ظلم و تباهی همه جا را فرا خواهد گرفت و در آن حال، امام عصر ظهور خواهند کرد؟ در این صورت این سؤال مطرح می شود که اگر سرانجام و به طور طبیعی چنین فساد و طغیانی، جهان را فرا خواهد گرفت، پس چرا باید به سمت اصلاح خود و جامعه حرکت کنیم؟ این تفکر ناشى از عدم شناخت مسئولیت… ادامه »فساد در آخرالزمان -فساد قبل ظهور

انتقام امام زمان(عج)-ترس از امام زمان(عج)

  • از

امام زمان را دوست دارم؛ ولی از آنجایی که می دانم در صورت ظهور، ایشان انتقام مظلومان را می گیرد و انسان های بد را به سزای اعمال شان می رساند و چون من از وضعیت خود آگاه نیستم، می ترسم جزء آن انسان ها باشم! به همین دلیل از ایشان می ترسم؟! با شناخت و بینش درست نسبت به اهداف وفلسفه قیام امام مهدى(عج) نه تنها انسان را ترس فرا نمى گیرد، بلکه از… ادامه »انتقام امام زمان(عج)-ترس از امام زمان(عج)